Geleceğin Meslekleri

TARİH : 13.12.2019 10:30:00
YER : Yukarı Karaman Perge Rotary İlkokulu

2019-20 yılı dönemi Bölge Projesi olan bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili bilgi ve beceri kazanma yollarına uzak, olanakları kısıtlı olan çocuklarımızı ve gençlerimiz bilişim, yazılım ve programlama dünyası ile tanıştırmayı, onlar nezdinde farkındalık yaratmayı amaç ve hedef edinen sosyal sorumluluk projesidir. Projenin hedefi ; bilişim sektöründe yazılım, programlama, kodlama alanında uzmanlar, bilim insanları yetiştirmenin yanında çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim ve öğrenim hayatında problemlerini daha hızlı ve etkili bir biçimde çözebilme, edindikleri bilgiyi analiz ederken, mantıksal düşünme yeteneğini ortaya çıkarma ve daha yoğun bir biçimde kullanabilme, bilimsel ve bilişsel algoritmik düşünme yapısına hakim bir birey olarak çözüm üretme yeteneğine sahip olma, zamanı daha etkili kullanabilme ve hızlı, doğru karar verebilme yeteneklerini geliştirmek